Det här med översättningar

Översättningar är spännande och ofta märkliga. Valet av ord påverkar texten och bör därför väljas utifrån både avsändarperspektiv och motagarperspektiv. Kommunikationen kan påverkas väldigt av hur man väljer sina ord.

Och svenskan är ju ett fantastiskt nyansrikt språk, fullt av möjligheter till nya synomymer. Oftast i alla fall. Men ibland, och särskilt inte i Google Translate, så känns det inte riktigt så:

great, grand, huge, vast, big översätts till stora, stora, stora, stora stora

Det är formellt korrekt, men ändå så tokigt.

Where were pus, each; was the översätts till var, var, var, var, var

Enda trösten är att engelskan, faktiskt kan vara lika torftig som svenskan, sedd ur Google Translates ögon.

Tja väl brunn, ja bra gott långt ordentligt översätts till Well well well, well well well well well

Bara ytterligare ett exempel på att Google Translate inte riktigt räcker till, men än till översättning, och att lokalisering, alltså språkanpassning, är att föredra, och till det behövs en översättare som verkligen kan målspråket.

De tre översättningsexemplen fick jag från Christian Bolstad och du hittar dem här, här och här.