Det här med översättningar

blogg100-38

Översättningar är spännande och ofta märkliga. Valet av ord påverkar texten och bör därför väljas utifrån både avsändarperspektiv och motagarperspektiv. Kommunikationen kan påverkas väldigt av hur man väljer sina ord. Och svenskan är ju ett fantastiskt nyansrikt språk, fullt av möjligheter till nya synomymer. Oftast i alla fall. Men ibland, och särskilt inte i Google […]

Google Transliteration uppdaterat till 17 språk

keyboard converted for hindi

Ni vet hur jobbigt det är när man är utomlands och behöver skriva ett mail eller känner för att blogga och inte hittar riktigt i systemprogrammen som är på något udda språk och inte lyckas få till några å, ä och ö. Fatta då hur jobbigt det är att vara grek, indier, arab eller ryss […]