Svd.se och E24.se säljer inte längre länkar

Svenska Dagbladet och E24 samarbetar på många plan. Inom ekonomi- och näringslivssektorn delar de såväl annonser som redaktionellt material. Nu ser det ut som om de även ägnar sig åt samarbete vad gäller länkförsäljning. Båda tidningarna säljer länkar till E-butik.se som verkar ha gjort ett riktigt fett länkköp.