Varning för ryttare

Zemanta Related Posts Thumbnail

Det officiella namnet på den här trafikskylten är Varning för ridande och den anger, enligt vägtrafikförordningen, en vägsträcka där ridande ofta korsar eller uppehåller sig på vägen.

Varning för skidåkare

Zemanta Related Posts Thumbnail

Varningsmärket Varning för skidåkare anger, enligt vägmärkesförordningen, en plats där skidåkare ofta korsar eller uppehåller sig på vägen.