Varning för älg

Varning för älg anger en plats eller vägsträcka där det finns särskild risk för älgar på eller vid vägen. Det mest stulna av alla svenska vägmärken.

Varning för vildsvin

Varning är för vildsvin är en varningsskylt som blir vanligare i södra Sverige.

Varning för får

Varning för får – vägmärket som på Gotland ofta följs av en varning för färist – anger som du säkert redan förstått en plats eller vägsträcka där det finns särskild risk för får på eller vid vägen.

Varning för ren

Vägmärket Varning för ren är Transportsstyrelsens officiela varningsskylt när det finns risk för att renar upphehåller sig på elller invid vägen. Samerna brukar varna genom att sätta ut svarta sopsäckar.

Varning för hästar

Varning för hästar är ett av varningsmärkena i gruppen Varning för djur, och ska, enligt vägmärkesförordningen, användas vid en plats eller vägsträcka där det finns särskild risk för hästar på eller vid vägen.

Varning för kor

Varningsmärket Varning för kor ingår i gruppen Varning för djur och anger en plats eller vägsträcka där det finns särskild risk för att möta kor på eller vid vägen.

Varning för rådjur

Varning för anger en plats eller vägsträcka där det finns särskild risk för rådjur på eller vid vägen. Det är ett av de sju varningsmärkena som varnar för djur på vägen.